Digitala betalningar blir ett hett ämne 2021

Julen närmar sig och ett prövande år går mot sitt slut. Under Coronapandemin har den digitala omställningen tagit jättesprång, vilket förstås påverkar vilka betalningsformer som används. Hur utvecklingen kommer att bli 2021 är fortfarande svårt att veta, men en sak är uppenbar: kortbetalningar och andra digitala betalningsformer kommer att stå i blickfånget. Anna Kinberg Batra leder statlig utredning I förra veckan tillkännagav finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att den förre moderatledaren Anna Kinberg Batra ska leda en statlig utredning betalningsmarknadens utveckling och statens framtida roll. Ingångsvärdet är att den…

Digitaliseringen accelererar

Betalningsfrågor står högt på den politiska agendan i dessa dagar. EU-kommissionen vill bidra med standarder som underlättar gränsöverskridande betalningar, både för att göra euron och det europeiska samarbetet konkurrenskraftigt och för att bidra till en effektivare marknad. Det är intressanta ambitioner men utmaningarna är stora. Vi kommer att behöva hjälpas åt. EU-kommissionen har i dagarna publicerat mycket ambitiösa planer på att bidra till en snabb utveckling av betalningsmarknaden i Europa. En gemensam QR-kodstandard för att underlätta betalningar i hela EU, ett gränsöverskridande ”Swish” innan 2021 är slut och…

E-handelstransaktioner som inte uppfyller gällande lagstiftning kommer att avvisas

Från och med den 1 januari 2021 kommer kortbaserade e-handelstransaktioner som inte uppfyller lagstiftning om kundautentisering att avvisas av svenska kortutgivare. Bakgrund 4 september 2019 infördes nya regler inom EES[1] om stark kundautentisering för betalningar för att minska risken för bedrägerier. Reglernas syfte är att skapa förutsättningar för säkrare betalningar och innebär i korthet att det krävs att kunder autentiserar sig med säkra metoder, s.k. stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA). För e-handelstransaktioner med kort krävs att de kan genomföras med stöd av 3-D Secure. För att säkerställa…

Signatur vid kortbetalning är inte längre en godkänd metod att identifiera kunden

Från och med den 1 november 2020 kommer signatur inte längre accepteras som alternativ till PIN-kod för att verifiera kunden vid ett kortköp med svenskt kort. Försök att genomföra ett sådant köp kommer från detta datum att avvisas av svenska kortutgivare. Bakgrund Den 14 september 2019 infördes nya regler om stark kundautentisering inom EES[1] för att minska risken för bedrägerier. Det har varit oklart hur de nya reglerna skall tillämpas för transaktioner med signatur på pappersnota, men den 15 maj 2020 bekräftade den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) att signatur…

Nyhetsbrev: Hur stor är EU:s beslutsfattares tillit till marknadens innovationsförmåga?

Den pågående pandemin har inte minskat utan snarare ökat EU-kommissionens fokus på digitalisering, och inte minst digitalisering av betalningar. Frågan är om ambitionerna leder till konstruktiva resultat eller om nya regleringar riskerar att hindra marknadens egen kreativitet. EU-kommissionen planerar att skriva fram en strategi för betalningar (retail payments) som ska presenteras i september 2020. Idén med strategin är att framtida regulatoriska paket ska vara del av, och i linje med, ett sammanhängande och övergripande politiskt förhållningssätt till betalningsmarknaden. Betalningsstrategin är samtidigt del av en bredare digital finansstrategi, som…

Vad gör du som kund när en vara eller tjänst inte har blivit levererad på grund av Covid-19?

Världen har drabbats av en pandemi och dess konsekvenser får effekt även på betalmarknadsfrågor. Många kunder har drabbats av inställda resor och evenemang eller köpt varor som inte har kunnat levereras. För att hantera den uppkomna situationen är det viktigt att alla parter hjälps åt och har förståelse för att ärenden kommer att ta längre tid än normalt. Card Payment Sweden har därför agerat för att stödja betalningsaktörerna med information och samordning och till exempel sammanställt en checklista för de konsumenter som är drabbade (baserad på rekommendationer från…

Two new CPS Position papers; re VAT fraud and IFR

Card Payment Sweden Positions on VAT Fraud/PSP Reporting On the 18th of February 2020 the Council adopted a set of rules to facilitate detection of tax fraud in cross-border e-commerce transactions. In the attached PDF you find a CPS position paper commenting on this   Card Payment Sweden Positions on IFR The Commission will by Q2 2020, probably in June, present a report on the application of the IFR. The Commission could decide to link a legislative initiative to the report. If so, this would be in line…

Höjning av beloppet för kontaktlösa betalningar utan PIN-kod i Sverige

Höjning av beloppet för kontaktlösa kortbetalningar utan PIN-kod i Sverige Bakgrund Sedan introduktionen har kontaktlösa kortbetalningar, att ”blippa” kortet, vuxit fram som ett enkelt, tillförlitligt och säkert alternativ för kunden att betala sina inköp i butik. Fram tills nu har kunder i Sverige normalt inte behövt slå sin PIN-kod för kontaktlösa kortköp upp till 200 kronor. Under april 2020 kommer denna gräns för kontaktlösa köp med Mastercard och Visa kort i Sverige att justeras upp till 400 kronor. Ändringen är ett naturligt steg i att säkra en fortsatt…

Betalmarknadsfrågorna får nytändning i Bryssel

Året är snart till ända men betalmarknadsfrågorna verkar inte ta ledigt. Nya EU-kommissionen kastas rakt in i översynen av IFR-förordningen. CPS har varit i Bryssel och träffat flera aktörer som är involverade i processen kring översynen, och vi har tagit del av en icke offentliggjord utvärderingsrapport. Äntligen har ny kommission kunnat tillträda i Bryssel, och Europaparlamentet har värmt upp under hösten. CPS ligger i startblocken för att bevaka och bemöta nya initiativ och ny lagstiftning på betalmarknadsområdet när institutionerna börjar producera förslag. Under hösten har vi träffat tjänstemän…

Ledarskapet på Card Payment Sweden växlar

Ledarskapet på Card Payment Sweden växlar, mot vidare utveckling av kortbaserade betalningar i spåren av digitalisering, förändrade konsumentbeteenden och nationell harmonisering. Hur sammanfattar man 15 år av utveckling på betalningsområdet? Det är en fråga jag har anledning att fundera på nu när jag kliver av mitt uppdrag som vd för Card Payment Sweden och PAN-Nordic Card Association. Från den 1 oktober 2019 har jag formellt lämnat över vd-rollen till min efterträdare Michael Hoffmann. Michael har över 40 års erfarenhet från bankvärlden och kommer senast från en position för…

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org