Digitaliseringen accelererar

Betalningsfrågor står högt på den politiska agendan i dessa dagar. EU-kommissionen vill bidra med standarder som underlättar gränsöverskridande betalningar, både för att göra euron och det europeiska samarbetet konkurrenskraftigt och för att bidra till en effektivare marknad. Det är intressanta ambitioner men utmaningarna är stora. Vi kommer att behöva hjälpas åt.

EU-kommissionen har i dagarna publicerat mycket ambitiösa planer på att bidra till en snabb utveckling av betalningsmarknaden i Europa. En gemensam QR-kodstandard för att underlätta betalningar i hela EU, ett gränsöverskridande ”Swish” innan 2021 är slut och utvecklingen av en digital euro, är några av de både konkreta och visionära målsättningarna.

Det var i torsdags (24 september) som EU-kommissionen antog och kommunicerade ett paket för digitala finanser, och en viktig del av detta paket är en strategi för betalningar (retail payments). Kommissionen fastslår att den vill fortsätta spela en aktiv politisk roll för att understödja utvecklingen av pan-europeiska betallösningar som vilar på sekundsnabba betalningar.

På området sekundsnabba betalningar kommer kommissionen bland annat att…

  • överväga att lagstifta för att tvinga betalningsförmedlare att ansluta sig till planen SCT Inst Scheme. Man siktar på en bred anslutning till ett gemensamt europeiskt system före 2021 års utgång.
  • pröva om andra applikationer kopplade till samma system ska bli obligatoriska. Man önskar bland annat se en europeisk QR-kodstandard.
  • se över behovet av att stärka konsumentskydd och reglera avgiftsnivåer (i samband med sekundsnabba betalningar)
  • se över behovet av lagstiftning för att förebygga risker för bankers likviditet, penningtvätt och motverka bedrägerier (i samband med sekundsnabba betalningar)
  • före 2023 års utgång utreda behovet av en märkning (inkl logotyp) för säkerställda pan-europeiska betalningssystem.
  • undersöka möjligheter att stärka användningen av e-iD.

Utöver förslagen som berör sekundsnabba betalningar kan man även lyfta fram att kommissionen kommer att…

  • samarbeta med ECB för att stödja framväxten av en digital euro
  • utvärdera befintliga beloppsgränser för kontaktlösa betalningar
  • utreda en utvidgning av området för PSD2, så att även aktörer som stödjer betalningstjänster kommer in under samma regelverk (inklusive utgivare av elektroniska pengar av olika slag).

Jag hoppas i detta sammanhang att kommissionen i sin önskan att stödja nya initiativ också säkrar att användarna ges samma skydd och rättigheter som i dag erbjuds dem som använder betalkort; möjligheter att bestrida, SCA/S3D (stark autentisering) och liknande.

Behövs verkligen en europeisk standard?

Ambitionerna är intressanta och utmanande men väcker också mycket frågor. Varför behövs en europeisk QR-kodstandard när det redan finns en global? Hur underbyggd är egentligen kommissionens dröm att få ett pan-europeiskt ”Swish” på plats under 2021?

Om man jämför med det privata bankinitiativet European Payment Initiative, där instant payments är en del av ambitionerna, så räknar man i det projektet med att kunna lansera ett betalningsnätverk 2025. I det sistnämnda projektet är mycket betalningskompetens samlad.

Å ena sidan underskattar EU-kommissionen sannolikt komplexiteten i att skapa ett gränsöverskridande Swish, samtidigt som marknadsdynamiken i dessa frågor är sådan att det kan gå fort på den privata sidan med hjälp av innovativa lösningar och medborgares nya vanor.

Det är svårt att förutse hur ambitioner och verklig projektutveckling kommer att mötas, men vi som har erfarenhet av att skapa sådana system behöver i alla fall försöka bidra till att lösningar kommer på plats så fort det går. Jag ser fram emot att möta EU-kommissionens tjänstemän för att utveckla vad som krävs av olika parter.

Strategin tar även upp utvärderingen av PSD2, som kommer att genomföras under 2021 för att sedan ligga till grund för ett nytt lagstiftningspaket med arbetsnamnet ”Open Finance” som planeras till mitten av 2022. Detta är förstås något som kan medföra mycket stora konsekvenser för vår bransch, precis som PSD-paketen tidigare har gjort.

Kortbetalning med signatur går slutgiltigt i graven

Reglerna om stark kundautentisering är något som inte bara EU-kommissionen ska följa upp. Hemma i Sverige närmar vi oss två små milstolpar på detta område. Den 1 november är det slutgiltigt stopp för kortbetalningar med signatur, sådana betalningar kommer inte längre att kunna godkännas av betalningsförmedlare. Från den 1 januari 2021 kommer dessutom samtliga kortbaserade e-handelsrestriktioner behöva genomföras med stöd av 3D-Secure.

Dessa regler är inte nya men från dessa respektive datum blir reglerna tvingande att följa för bland annat kortutgivare. 

Det händer således väldigt mycket på betalningsfronten. Pandemin har satt fart på digitaliseringen och en ökad användning av kortbetalningar är en del av den trenden. En trend som allt fler vill accelerera. Det är förstås mycket positivt.

Jag önskar er alla en skön fortsättning på hösten!

Med vänlig hälsning,

Michael Hoffmann, Vd Card Payment Sweden

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org