En hållbar framtid

För Card Payment Sweden och våra medlemmar är det viktigt att kortbranschen bidrar i omställningen till ett hållbart samhälle. Inkluderande, innovativa och välfungerande betalningslösningar kan spela en viktig roll för att stödja den pågående omställningen. Under lång tid har kortbetalningar och det relaterade ekosystemet haft stora framgångar och kontinuerlig tillväxt. Tillsammans kan organisationer inom kortbranschen göra skillnad och bidra till en hållbar framtid.

 

Som en del i arbetet med social hållbarhet, stödjer CPS ”Betalningshjälpen”. Betalningshjälpen är ett initiativ, skapat av Mastercard i samarbete med SPF Seniorerna och några av Sveriges största banker. Den snabba digitaliseringen av samhället har medfört många fördelar men också inneburit att grupper som äldre riskerar att bli marginaliserade och hamna på efterkälken. Betalningshjälpen har lanserats i syfte att hjälpa fler att delta i den digitala ekonomin.

Information om Betalningshjälpen och relaterat stödmaterial finns tillgängligt på engelska, svenska och arabiska via sajten: https://betalningshjalpen.se/

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org