Card Payment Sweden (CPS) är en branschförening som främjar användningen av kortbaserade betalningar i Sverige. Våra medlemmar är kortutgivare och kortinlösare i Sverige.

Kortbetalningar är idag det vanligaste betalsättet för konsumenter i Sverige. 89% av dessa anger att man har högt förtroende för kortbetalningar.*

*Sverige Betalar, 2022

0

Mer än 90 % av alla butiksköp och e-handelsköp över 100 kr görs med kort.

3,500,000,000

Varje år görs mer än 3,5 miljarder betalningar med ca 18 miljoner kort i Sverige.

0

97 % av alla medborgare har tillgång till betalkort.

319

Svenskarna gör flest korttransaktioner i EU; 319 korttransaktioner om året (per capita). EU-snittet är 116 korttransaktioner per person och år.

CPS har fyra huvudsakliga uppdrag från sina medlemmar:

 • Aktivt stödja och koordinera utveckling av befintlig och ny infrastruktur för kortbaserade betalningar.
 • Aktivt verka för att kortorganisationers regelverk anpassas för den svenska marknaden.
 • Aktivt förebygga och reducera kortbedrägerier i Sverige genom samarbete med andra aktörer nationellt och internationellt.
 • Samarbeta med beslutsfattare och andra aktörer för att säkerställa att regleringar av marknaden för kortbaserade betalningar är effektiv och objektiv.

Våra medlemmar

Card Payment Sweden företräder dessa kortutgivare och kortinlösare i Sverige:

 • Bambora
 • Danske Bank
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Bank
 • Marginalen Bank
 • Nets
 • Nordea Bank
 • SEB Kort
 • Skandiabanken
 • Swedbank
 • ICA Banken
 • DNB Bank
 • Ziklo Bank
 • Lunar Bank

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org