Card Payment Sweden företräder kortutgivare och kortinlösare i Sverige. Vår ambition är att skapa förutsättningar för att bibehålla och öka kortbetalningars attraktionskraft. Card Payment Sweden arbetar för att regelverk i Sverige och EU ska bidra till att kortbetalningar ska vara fortsatt väl fungerande och konkurrenskraftiga.

Kortbetalningar gynnar hela samhället:

 • card payment sweden

  Handlare

  En kortbetalning är en garanterad betalning utan kreditrisk. Minskad manuell hantering av kontanter ökar säkerheten för personalen i den fysiska handeln och medför lägre administrationskostnader.
 • card payment sweden

  Konsumenter

  En kortbetalning ger konsumenten omedelbar tillgång till ett smidigt betalningsmedel och ett kort som blir stulet eller tappas bort kan snabbt spärras. Kortbetalningar är dessutom användarvänliga och oftast globalt gångbara. En kortbetalning ger ett högt konsumentskydd i form av reklamationsrätt – levereras inte varan kan köpet reklameras och ersättning ges av kortutgivaren.
 • card payment sweden

  Samhället i stort

  Kortbetalningar är spårbara vilket innebär en minskad risk för skattebrott och penningtvätt, och därmed kan kortbetalningar också bidra till att minska möjligheter för den svarta ekonomins användning av betalsystem. När hanteringen av kontanter minskar reduceras också risken för rån och behovet av transporter vilket leder till minskade klimatutsläpp.

Hur Card Payment Sweden arbetar

Card Payment Sweden organiserar sitt arbete i kommittéer som hanterar specifika konkurrensneutrala frågeområden:

 • Swedish Advisory Committee: hanterar gemensamma frågor om regler, standarder och infrastruktur som påverkar kortverksamheten i Sverige.
 • Swedish Fraud Committee: samarbetar för att motverka bedrägerier och hantera riskrelaterade frågor som påverkar kortverksamheten i Sverige.

Samarbeten med andra aktörer i projektform

Card Payment Sweden samarbetar med andra aktörer för att stödja marknadsutvecklingen på kortområdet och möta medborgares behov. Exempel på genomförda och pågående projekt:

Transit Contactless Coordination Group (TCCG):

Arbetar med att säkerställa att kortbetalningar kan bli ett effektivt betalningssätt inom kollektivtrafiken och att kundupplevelsen är enkel, snabb och säker. Samarbetspartners är Mastercard, Visa och American Express tillsammans med Samtrafiken, Trafikförvaltningen i Stockholm och Skånetrafiken.

Contactless Forum:

Ett samarbetsforum som arbetade 2015 – 2018 för att Card Payment Swedens medlemmar tillsammans med bl.a handeln, besöksnäringen, konsumentföreningar, aktörer från parkering och trafiksektorn utvecklar marknaden så att kontaktlösa betalningar ska kunna göras brett i samhället.

Aktuellt

Var står CPS i olika frågor?

 • Vilka är Card Payment Sweden?

  Vi är en medlemsorganisation för alla aktörer som ger ut eller löser in betalkort i Sverige. Våra medlemmar har licens hos en eller flera kortorganisationer och är antingen en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Vi har funnits sedan augusti 2017 och har idag ca 20 medlemmar. 

 • Vad gör Card Payment Sweden?

  Vårt uppdrag är att verka för säkra, effektiva och användarvänliga kortbetalningar. Det gör vi genom att bland annat stödja och koordinera utveckling av ny teknisk infrastruktur, samarbeta med handels- och konsumentorganisationer och diskutera med politiker och andra beslutsfattare hur kortbetalningarna kan göras ännu mer säkra och effektiva.

 • Varför finns Card Payment Sweden?

  Kortbaserade betalningar är den bästa betalningsmetoden för samhället, både för konsumenter, företag och handlare. Card Payment Sweden arbetar för att den svenska marknaden fortsatt ska ha säkra, effektiva och affärsmässiga kortbaserade betalningar. Vi följer den svenska och europeiska lagstiftningen noga för att säkerställa att lagstiftningen gynnar en sådan marknadsutveckling. 

 • På vilket sätt är kortbetalningar bra för samhället?

  • Handlare: en kortbetalning är en garanterad betalning utan kreditrisk. Minskad manuell hantering av kontanter ökar säkerheten för personalen i den fysiska handeln och medför lägre administrationskostnad.
  • Konsumenter: en kortbetalning ger konsumenten omedelbar tillgång till ett smidigt betalningsmedel och ett kort som blir stulet eller tappas bort kan snabbt spärras. Kortbetalningar är dessutom användarvänliga och oftast globalt gångbara. En kortbetalning ger högre konsumentskydd i form av reklamationsrätt – levereras inte varan kan köpet reklameras och ersättning ges av kortutgivaren.
  • Samhället i stort: Kortbetalningar är spårbara och innebär en minskad risk för skattebrott och penningtvätt, och därmed kan kortbetalningar också bidra till att minska möjligheterna för den svarta ekonomins användning av betalsystem. När hanteringen av kontanter minskar reduceras också risken för rån och behovet av transporter vilket leder till minskade klimatutsläpp.
 • Hur ser svenskarnas betalningsvanor ut idag?

  • Mer än 90 % av alla butiksköp och e-handelsköp över 100 kr är kortbetalningar idag.
  • Det finns över 15 miljoner kort utgivna på den svenska marknaden.
  • 95 % av svenskarna använder kort ett par gånger i veckan eller oftare. (Sverige Betalar, 2016).
  • 9 av 10 svenskar har under 2017 köpt varor eller tjänster via internet som levererats via posten och åtta av tio svenskar har under 2017 köpt digitala tjänster eller varor som levererats via internet. (”Svenskarna och internet”, 2017)
  • Kortbetalningar är den betalningsmetod som svenska konsumenter har högst förtroende för (89% enligt undersökning ”Sverige Betalar”, 2016). Det är även den betalningsmetod som flest svenskar (42 %) vill använda sig av inom 10 år. (Riksbanken 2018)
  • Efter mars 2023 kommer det inte längre att löna sig för svenska handlare att ta emot kontanter. 2025 räknar hälften av de svenska handlarna med att vara kontantfria (Handelsrådets Forskningsrapport 2018).
 • Är kortbetalningar säkra?

  Ja, kortbetalningen är säker. Svenska banker har ett system för omfattande kontroll för kortbetalningar och kontaktar kunden direkt om det sker transaktioner som avviker från det ordinarie mönstret. Under själva betalningen genomförs en rad tekniska kontroller för att hålla en hög säkerhetsnivå på kortbetalningen. För användaren av kortet innebär det exempelvis att man identifierar sig med kod eller bank-id. 

  Kortbetalningen ger även ett bra konsumentskydd i form av en reklamationsrätt. Om en vara köpt på nätet exempelvis inte levereras till konsumenten kan köpet reklameras och ersättning ges av banken. Hos vissa kortutgivare kan möjligheten att använda kortet begränsas om så önskas, till exempel utanför Sverige eller för köp på internet (e-handel).

  Kortbetalningen ger även kortinnehavaren omedelbar tillgång till betalningsmedel och är i de flesta fall globalt gångbara. Konsumenten kan också snabbt spärra ett kort som blir stulet eller tappas bort.

  För handeln innebär minskad manuell hantering av kontanter ökad säkerheten genom lägre rånrisk för personal i en butik exempelvis.

  En förutsättning för att kortbetalningen ska vara säker är att konsumenten/kortinnehavaren inte delar sin personliga kod eller kortets samtliga uppgifter med tredje part. Om man är osäker på vad en säker kortbetalning görs på bästa sätt ska man kontakta sin bank för information.

 • Hur arbetar Card Payments Sweden och medlemmarna med säkra betalningar?

  Svenska kortinlösare och kortutgivare arbetar långsiktigt och har gjort stora investeringar för att utveckla en teknisk infrastruktur för säkra kortbetalningar. Infrastrukturen bygger på att normalt sett fyra parter involveras i betalningen – kunden/betalaren (kortinnehavaren), kortinlösaren, kortutgivaren och betalningsmottagaren (butiken).

  Kortinlösare och kortutgivare arbetar ständigt med att informera sina kunder om vad ett säkert beteende kopplat till kortbetalningar är och vad man som konsument eller handelsaktör bör tänka på för att öka säkerheten. Genom gemensamma kampanjer med andra aktörer, såsom Polisen, bedrivs särskilda informationsinsatser för att minska risken för bedrägerier.

  Card Payment Sweden informerar politiker och andra beslutsfattare om hur kortmarknaden fungerar, var de stora riskerna finns och vad man från samhällets sida kan göra för att minska risken för bedrägerier.

 • Vad är Card Payment Swedens råd till konsumenter för att göra säkra betalningar?

  • Använd ditt kort i första hand – ett förlorat kort kan spärras medan förlorade kontanter är borta.
  • Att blippa (kontaktlös användning) är både enkelt och säkert. Upp till 200 SEK används ingen PIN-kod, vid större belopp används PIN-kod – terminalen styr dig igenom.
  • Hantera dina säkerhetskoder som PIN-kod och BankID aktsamt och följ din kortutgivares konkreta regler och råd. De är en viktig del av det som skapar säkra och trygga kortbetalningar.
  • Din bank skyddar dina betalningar – vid felaktig eller utebliven leverans vid köp via nätet kan du få pengarna returnerade via din bank om du inte fått rättning från handlaren.
  • Ha koll på alla köp – se igenom ditt kontoutdrag – och kontakta din kortutgivare om något är fel.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org