CPS remissvar Förbud mot spel på kredit

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på promemorian om nytt förbud mot spel på kredit (Fi2024/00442).

Det kommer vara en utmaning för de spelombud (exempelvis dagligvarubutiker och kiosker) som även säljer andra varor än spel att behöva hantera olika branschkoder (så kallade MCC koder) för att separera köp av spel och lotter från övriga produkter. Det kan krävas separata eller speciellt konfigurerade kortterminaler ifall kortterminalen inte kan hantera olika MCC koder parallellt. Vi tror att det i många fall kommer att bli svårt att praktiskt och tekniskt lösa de gränsdragningar som måste ske mellan olika slags betalkort och risken är stor att reglerna blir svåra eller omöjliga att tillämpa i fysisk butiksmiljö såsom dagligvarubutiker och kiosker.

Card Payment Sweden stödjer avsikten att förbjuda spel på kredit men ser inte att ett krav mot spelbolag som vänder sig till svenska konsumenter i dagligvaruhandeln kommer att markant reducera mängden spel på kredit över tid. Vi tror det kommer vara relativt lätt att kringgå förbudet, tex genom blancolån eller snabblån som överförs till lönekonto med tillhörande bankkort eller Swishfunktion. Eller att man använder övertrasseringskrediten kopplad till vanligt bankkonto. Det kommer möjligtvis att bli mer besvärligt att spela på kredit men för den som verkligen vill göra det har det nu föreslagna kreditförbudet många kryphål.

Se det fulla remissvaret nedan som PDF.

CPS remissvar som PDF

Card Payment Sweden
Daniel Petersson, dp@pan-nordic.org

Michael Hoffmann
VD

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org