Nu lanseras Res med betalkort – ett enklare sätt att resa kollektivt i Stockholm

SL  meddelar att det i februari blir enklare att resa kollektivt med SL.

Då blir det möjligt att betala sin resa genom att blippa sitt betalkort eller digitala wallet på den gröna läsaren på betalstolpen, i spärren eller på bussen och resa direkt, helt utan förberedelser. Det som behövs är ett betalkort med kontaktlös funktion, kopplat till American Express, Mastercard eller Visa. Vid starten kan man resa till fullt pris. Möjlighet att resa med rabatterat pris kommer senare.

Tjänsten, som bygger på regelverket ”mass transit” har utvecklats av Trafikförvaltningen i samarbete med ett flertal leverantörer. Genom Card Payment Sweden har kortutgivare och kortnätverk varit involverade i processen.  

Det här är ett helt nytt sätt att resa i region Stockholm, men lösningen är internationell och många resenärer kommer att känna igen tjänsten från andra storstäder.

Den nya tjänsten passar bra i covid-19-tider, då många reser på enkelbiljett, och senare kommer den, genom sin enkelhet, att locka fler resenärer att resa kollektivt.

Mer information och vanliga frågor och svar finns på SL’s hemsida.

https://sl.se/biljetter/res-med-betalkort/

SL vill göra allt för att få ett fortsatt bra samarbete. Frågor är välkomna.

Vänliga hälsningar

Charlotte Modig

Trafikförvaltningen/SL

E: charlotte.berggren-modig@sll.se

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org