Förändrade EU-regler kring kortbetalningar för e-handel

Den 14 september 2019 infördes nya regler inom EU/EES för att minska risken för bedrägerier vid betalningar. För e-handelstransaktioner gavs en förlängd tidsfrist till den 1 januari 2021.

Reglernas syfte är att skapa förutsättningar för säkrare betalningar och innebär i korthet att det krävs att kunder identifierar sig med säkra metoder. För e-handelstransaktioner med kort krävs som huvudregel att de kan genomföras med stöd av 3-D Secure.

Så påverkas svenska kortinnehavare vid e-handel

Den mest märkbara förändringen är att kortinnehavare kommer att behöva identifiera sig mot sin kortutgivare (till exempel BankID) vid fler tillfällen.

Finns det risk för störningar?

Kortutgivare, kortinlösare och e-handlare har haft gott om tid att förbereda sig och förhoppningen är att dessa förändringar inte kommer att märkas av svenska kortinnehavare. Vi bör dock vara beredda på mindre störningar och att enstaka transaktioner kommer att avvisas om de inte uppfyller kraven i lagstiftningen eller på grund av misstag vid införandet av de tekniska åtgärderna hos någon av de inblandade parterna.

Svenska kortutgivare och kortinlösare har beredskap att kunna åtgärda eventuella fel och brister omedelbart.

Sammanfattning

  • Den 1 jan 2021 stärks kraven för säkra kortbetalningar i e-handeln,
  • Syftet är att minska kortbedrägerier genom regler för säkrare betalningar,
  • Detta kommer att påverka kortinnehavare som gör e-handelsköp, till exempel genom att BankID kommer att behöva användas vid fler tillfällen,
  • Vi hoppas att dessa förändringar kommer att märkas så lite som möjligt, men det behövs beredskap hos samtliga inblandade att det kan uppstå mindre störningar i form av enstaka avvisade transaktioner,
  • Svenska kortutgivare och kortinlösare har beredskap att omedelbart åtgärda eventuella fel och brister.

PDF-version

Card Payment Sweden
Michael Hoffmann, VD

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org