E-handelstransaktioner som inte uppfyller gällande lagstiftning kommer att avvisas

Från och med den 1 januari 2021 kommer kortbaserade e-handelstransaktioner som inte uppfyller lagstiftning om kundautentisering att avvisas av svenska kortutgivare.

Bakgrund

4 september 2019 infördes nya regler inom EES[1] om stark kundautentisering för betalningar för att minska risken för bedrägerier. Reglernas syfte är att skapa förutsättningar för säkrare betalningar och innebär i korthet att det krävs att kunder autentiserar sig med säkra metoder, s.k. stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA). För e-handelstransaktioner med kort krävs att de kan genomföras med stöd av 3-D Secure.

För att säkerställa en ordnad implementation av kraven på SCA inom e-handeln accepterade Europeiska Bankmyndigheten (EBA) och Finansinspektionen en extra tidsfrist for e-handelstransaktioner med kort till och med den 31 december 2020. Vad Card Payment Sweden erfar finns det inga förutsättningar för ytterligare förlängning och kortutgivare i EES är därmed från 1 januari 2021 tvingade att avvisa transaktioner som inte uppfyller lagstiftningen.

Då lagen trädde i kraft den 14 september 2019 så kan det förekomma att kortutgivare redan nu nekar transaktioner i enlighet med lagstiftningen och att fler kortutgivare slår på åtgärder under hösten.

Svenska kortutgivare

Svenska kortutgivare står under tillsyn av Svenska kortutgivare
Finansinspektionen och måste följa gällande lagstiftning och därmed avvisa transaktioner som inte uppfyller kraven om SCA från och med den 1 januari 2021.
 
E-handlare
 
Handlare som har e-handel uppmanas att skyndsamt installera och aktivera stöd för 3-D Secure om inte detta redan är genomfört. Hör av dig till din inlösare och betalväxel för att få hjälp med installation och uppgradering till korrekt version av 3-D Secure för att uppfylla lagstiftning och inte riskera att transaktioner blir avvisade från och med 1 januari 2021.
 
Card Payment Sweden

Michael Hoffmann, VD

2020-09-09

[1] Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, Liechtenstein och Norge.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org