Kommentar angående nya regler om kundautentisering (RTS SCA)

Bakgrund Den 14 september 2019 införs nya regler om stark kundautentisering inom EU. Reglerna innebär i korthet att det krävs att kunder autentiserar sig med säkra metoder, s.k. stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA) bland annat när de initierar en elektronisk betalnings­transaktion. Europeiska bankmyndigheten (EBA) har framhållit att man under vissa förutsättningar kan acceptera en tidsbegränsad implementeringstid för korttransaktioner inom e-handeln. Detta framgår av ett yttrande som EBA publicerade den 21 juni 2019. Finansinspektionen i Sverige har den 4 september publicerat ett förtydligande om tidsfristerna som gäller för…

Svensk regel om ID-kontroll för vissa korttransaktioner tas bort

 Baserat på ett lokalt åtagande från 1980-talet har Sverige i det lokala regelverket för Visa och Mastercard haft en regel som kräver att butiken skall genomföra ID-kontroll av kunden för transaktioner över 200 kronor som inte verifieras med PIN-kod. Detta som en kontroll för att säkra att transaktionen genomförs av behörig kortinnehavare. Det lokala åtagandet gjordes av ett antal aktörer på den svenska marknaden inklu­sive Svenska Bankföreningen i samverkan med bland annat Finansdepartementet och dåvarande Bankinspektionen. Kortmarknaden har under 2000-talet genomgått en större omvandling. Många trans­aktioner genomfördes tidigare…

Innovativa kortbetalningar gör resandet smidigare i kollektivtrafiken

Enligt januariavtalet mellan S, MP, C och L ska det införas ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige under 2022. Det är ett förslag som vi i Card Payment Sweden välkomnar och som vi med spänning följer utvecklingen av. Harmonisering av kollektivtrafikens biljettsystem runt om i landet är något det har funnits en ambition om länge. Inte minst hos Samtrafiken, Samverkansbolaget inom kollektivtrafikbranschen. Inom Card Payment Sweden har vi bidragit till denna utveckling genom att ta initiativ till samarbetet som kallas Transit Contactless Coordination Group (TCCG)…

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org