Vad gör du som kund när en vara eller tjänst inte har blivit levererad på grund av Covid-19?

Världen har drabbats av en pandemi och dess konsekvenser får effekt även på betalmarknadsfrågor.

Många kunder har drabbats av inställda resor och evenemang eller köpt varor som inte har kunnat levereras. För att hantera den uppkomna situationen är det viktigt att alla parter hjälps åt och har förståelse för att ärenden kommer att ta längre tid än normalt.

Card Payment Sweden har därför agerat för att stödja betalningsaktörerna med information och samordning och till exempel sammanställt en checklista för de konsumenter som är drabbade (baserad på rekommendationer från Visa och Mastercard).

Checklista vid ej levererad vara eller tjänst om du har betalat med kort

Om du har betalat en vara eller tjänst med kort och inte kunnat utnyttja tjänsten eller erhållit varan på grund av Covid-19 viruset rekommenderas följande hantering:

  • Ett första steg är att du tar kontakt med säljföretaget och kommer överens om vilken kompensation som du kan erhålla. Många företag har skapat rutiner och standardlösningar för vilken kompensation som företaget kan erbjuda. Det kan vara retur av pengarna, en voucher eller tillgodokvitto att använda senare eller andra alternativ. Försök att hitta en lösning som passar både dig och företaget.
  • Dokumentera dina kontakter med säljföretaget. Spara mejl, notera tidpunkt för telefonsamtal och vad som bestämdes. När ska du erhålla returen eller vouchern. Vilken omfattning och hur länge gäller vouchern etc. Om du inte kan komma i kontakt med säljföretaget så spara skickade mejl och notera tidpunkt för dina kontaktförsök.
  • Ta reda på köpevillkoren vid köptillfället.
  • Om du inte kommer överens med säljföretaget kan du reklamera köpet till din kortutgivare. Tänk på följande:
  • Bifoga samtliga underlag rörande dina kontakter (kontaktförsök) med säljföretaget
  • Om reklamationen gäller en utebliven kompensation kan det i den rådande situationen ta längre tid än vanligt. Försök kontakta säljföretaget igen.

Din kortutgivare ser därefter över din reklamation och bedömer hur ditt ärende ska behandlas utifrån Mastercards och Visas regelverk.

2020-05-05

Card Payment Sweden

Michael Hoffmann, Verkställande Direktör

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org