Signatur vid kortbetalning är inte längre en godkänd metod att identifiera kunden

Från och med den 1 november 2020 kommer signatur inte längre accepteras som alternativ till PIN-kod för att verifiera kunden vid ett kortköp med svenskt kort. Försök att genomföra ett sådant köp kommer från detta datum att avvisas av svenska kortutgivare.

Bakgrund

Den 14 september 2019 infördes nya regler om stark kundautentisering inom EES[1] för att minska risken för bedrägerier. Det har varit oklart hur de nya reglerna skall tillämpas för transaktioner med signatur på pappersnota, men den 15 maj 2020 bekräftade den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) att signatur inte är en godkänd metod att identifiera kunden eftersom kortutgivaren inte kan verifiera den.

Samordning

I syfte att tillförsäkra den svenska marknaden en harmoniserad implementation av den nya regeln har Card Payment Sweden, efter samråd med Svensk Handel och Visita, beslutat att rekommendera alla svenska kortutgivare att neka transaktioner med signatur från och med den 1 november.

Kommunikation till samtliga säljställen i Sverige

Card Payment Sweden rekommenderar samtliga säljställen såsom butiker, restauranger, hotell, etc, att förbereda sig på att signatur inte kommer att fungera vid köp med svenska kort från och med den 1 november 2020. Personalen bör vara förberedd att kunna upplysa sina kunder om att det finns nya regler som inte tillåter signatur som alternativ till pinkod för att verifiera kunden.

Kontaktlösa betalningar kommer fortsätta att fungera som förut, dvs. för majoriteten av transaktioner under 400 kr krävs ingen PIN.  

Utländska kort

Kort utgivna utanför EES (t.ex. USA, Kina och Ryssland) omfattas inte av EUs regelverk, och kan därför fortsatt fungera med signatur.

Card Payment Sweden

Michael Hoffmann, VD     

[1] Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och IslandLiechtenstein och Norge.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org