EU borde förespråka konkurrens – även när det gäller betalsätt

EU-kommissionen fortsätter förkunna att direktbetalningar (instant payments) ska bli det nya normala betalsättet som till stor del ersätter andra betalformer – exempelvis kortbetalningar. Strävan att tvinga fram ett dominerande betalsätt, i detta fall direktbetalningar, riskerar att försämra konkurrensen och motverka innovationer på betalningsmarknaden. I förlängningen blir det Europas konsumenter som drabbas genom att färre och sämre alternativ erbjuds. EU-kommissionen fortsätter sina insatser för att göra direktbetalningar till det dominerande betalsättet Den 10 juni anordnade EU-kommissionen ett webbinarium om att ”utforska potentialen för direktbetalningar för EU:s konsumenter och företag”.…

Card Payment Sweden (CPS) June newsletter

EU updates European Commission reflects on ‘enabling’ measures to foster the full roll-out of instant payments On 10 June 2021, the European Commission organised a webinar on “exploring the potential of instant payments for EU consumers and businesses” <https://ec.europa.eu/info/events/finance-210610-instant-payments_en> . The event focused on the opportunities and challenges of instant payments and confirmed the Commission’s objective of fostering the full take-up of instant payments in the EU. This webinar followed a targeted consultation on instant payments and will feed into the forthcoming decision on whether new legislation is…

Låt konsumenten välja betalsätt!

Låt konsumenten välja betalsätt! Det sker en snabb utveckling på betalmarknaden, driven av digitaliseringen och under det senaste året även av coronapandemin. Betalsätten har blivit fler, vilket är bra för konsumenterna. Vi måste se upp med politiker och myndigheter som tror att de behöver tvinga fram ett dominerande betalsätt. Mångfald fungerar utmärkt! Betalningsutredningen har ett viktigt arbete framför sig Digitala betalsätt håller på att tränga ut kontanter och alltfler betalningsalternativ erbjuds. Coronapandemin har påskyndat utvecklingen, bland annat genom att de äldre har börjat handla betydligt mer online. De…

Nu lanseras Res med betalkort – ett enklare sätt att resa kollektivt i Stockholm

SL  meddelar att det i februari blir enklare att resa kollektivt med SL. Då blir det möjligt att betala sin resa genom att blippa sitt betalkort eller digitala wallet på den gröna läsaren på betalstolpen, i spärren eller på bussen och resa direkt, helt utan förberedelser. Det som behövs är ett betalkort med kontaktlös funktion, kopplat till American Express, Mastercard eller Visa. Vid starten kan man resa till fullt pris. Möjlighet att resa med rabatterat pris kommer senare. Tjänsten, som bygger på regelverket ”mass transit” har utvecklats av…

Förändrade EU-regler kring kortbetalningar för e-handel

Den 14 september 2019 infördes nya regler inom EU/EES för att minska risken för bedrägerier vid betalningar. För e-handelstransaktioner gavs en förlängd tidsfrist till den 1 januari 2021. Reglernas syfte är att skapa förutsättningar för säkrare betalningar och innebär i korthet att det krävs att kunder identifierar sig med säkra metoder. För e-handelstransaktioner med kort krävs som huvudregel att de kan genomföras med stöd av 3-D Secure. Så påverkas svenska kortinnehavare vid e-handel Den mest märkbara förändringen är att kortinnehavare kommer att behöva identifiera sig mot sin kortutgivare…

Digitala betalningar blir ett hett ämne 2021

Julen närmar sig och ett prövande år går mot sitt slut. Under Coronapandemin har den digitala omställningen tagit jättesprång, vilket förstås påverkar vilka betalningsformer som används. Hur utvecklingen kommer att bli 2021 är fortfarande svårt att veta, men en sak är uppenbar: kortbetalningar och andra digitala betalningsformer kommer att stå i blickfånget. Anna Kinberg Batra leder statlig utredning I förra veckan tillkännagav finansmarknadsminister Per Bolund (MP) att den förre moderatledaren Anna Kinberg Batra ska leda en statlig utredning betalningsmarknadens utveckling och statens framtida roll. Ingångsvärdet är att den…

Digitaliseringen accelererar

Betalningsfrågor står högt på den politiska agendan i dessa dagar. EU-kommissionen vill bidra med standarder som underlättar gränsöverskridande betalningar, både för att göra euron och det europeiska samarbetet konkurrenskraftigt och för att bidra till en effektivare marknad. Det är intressanta ambitioner men utmaningarna är stora. Vi kommer att behöva hjälpas åt. EU-kommissionen har i dagarna publicerat mycket ambitiösa planer på att bidra till en snabb utveckling av betalningsmarknaden i Europa. En gemensam QR-kodstandard för att underlätta betalningar i hela EU, ett gränsöverskridande ”Swish” innan 2021 är slut och…

E-handelstransaktioner som inte uppfyller gällande lagstiftning kommer att avvisas

Från och med den 1 januari 2021 kommer kortbaserade e-handelstransaktioner som inte uppfyller lagstiftning om kundautentisering att avvisas av svenska kortutgivare. Bakgrund 4 september 2019 infördes nya regler inom EES[1] om stark kundautentisering för betalningar för att minska risken för bedrägerier. Reglernas syfte är att skapa förutsättningar för säkrare betalningar och innebär i korthet att det krävs att kunder autentiserar sig med säkra metoder, s.k. stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA). För e-handelstransaktioner med kort krävs att de kan genomföras med stöd av 3-D Secure. För att säkerställa…

Signatur vid kortbetalning är inte längre en godkänd metod att identifiera kunden

Från och med den 1 november 2020 kommer signatur inte längre accepteras som alternativ till PIN-kod för att verifiera kunden vid ett kortköp med svenskt kort. Försök att genomföra ett sådant köp kommer från detta datum att avvisas av svenska kortutgivare. Bakgrund Den 14 september 2019 infördes nya regler om stark kundautentisering inom EES[1] för att minska risken för bedrägerier. Det har varit oklart hur de nya reglerna skall tillämpas för transaktioner med signatur på pappersnota, men den 15 maj 2020 bekräftade den Europeiska Bankmyndigheten (EBA) att signatur…

Nyhetsbrev: Hur stor är EU:s beslutsfattares tillit till marknadens innovationsförmåga?

Den pågående pandemin har inte minskat utan snarare ökat EU-kommissionens fokus på digitalisering, och inte minst digitalisering av betalningar. Frågan är om ambitionerna leder till konstruktiva resultat eller om nya regleringar riskerar att hindra marknadens egen kreativitet. EU-kommissionen planerar att skriva fram en strategi för betalningar (retail payments) som ska presenteras i september 2020. Idén med strategin är att framtida regulatoriska paket ska vara del av, och i linje med, ett sammanhängande och övergripande politiskt förhållningssätt till betalningsmarknaden. Betalningsstrategin är samtidigt del av en bredare digital finansstrategi, som…

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org