Vad gör du som kund när en vara eller tjänst inte har blivit levererad på grund av Covid-19?

Världen har drabbats av en pandemi och dess konsekvenser får effekt även på betalmarknadsfrågor. Många kunder har drabbats av inställda resor och evenemang eller köpt varor som inte har kunnat levereras. För att hantera den uppkomna situationen är det viktigt att alla parter hjälps åt och har förståelse för att ärenden kommer att ta längre tid än normalt. Card Payment Sweden har därför agerat för att stödja betalningsaktörerna med information och samordning och till exempel sammanställt en checklista för de konsumenter som är drabbade (baserad på rekommendationer från…

Two new CPS Position papers; re VAT fraud and IFR

Card Payment Sweden Positions on VAT Fraud/PSP Reporting On the 18th of February 2020 the Council adopted a set of rules to facilitate detection of tax fraud in cross-border e-commerce transactions. In the attached PDF you find a CPS position paper commenting on this   Card Payment Sweden Positions on IFR The Commission will by Q2 2020, probably in June, present a report on the application of the IFR. The Commission could decide to link a legislative initiative to the report. If so, this would be in line…

Nyhetsbrev: CPS agerar för att stödja betalningsaktörerna med information och samordning

Världen har drabbats av en pandemi, något ofattbart som påverkar allt och alla. Så även betalmarknadsfrågorna. CPS agerar för att stödja betalningsaktörerna med information och samordning kring det som sker, samtidigt som vi också stödjer EU-kommissionens pågående och nya processer. Vi följer alla just nu hur länder och samhällen kraftsamlar för att skydda sig mot Covid-19-epidemins framfart över världen. En process vars konsekvenser är enormt svåra att överblicka. Den kommer säkerligen medföra även bestående förändringar, men just nu fokuserar vi alla mest på hur vi ska hantera de…

Höjning av beloppet för kontaktlösa betalningar utan PIN-kod i Sverige

Höjning av beloppet för kontaktlösa kortbetalningar utan PIN-kod i Sverige Bakgrund Sedan introduktionen har kontaktlösa kortbetalningar, att ”blippa” kortet, vuxit fram som ett enkelt, tillförlitligt och säkert alternativ för kunden att betala sina inköp i butik. Fram tills nu har kunder i Sverige normalt inte behövt slå sin PIN-kod för kontaktlösa kortköp upp till 200 kronor. Under april 2020 kommer denna gräns för kontaktlösa köp med Mastercard och Visa kort i Sverige att justeras upp till 400 kronor. Ändringen är ett naturligt steg i att säkra en fortsatt…

Betalmarknadsfrågorna får nytändning i Bryssel

Året är snart till ända men betalmarknadsfrågorna verkar inte ta ledigt. Nya EU-kommissionen kastas rakt in i översynen av IFR-förordningen. CPS har varit i Bryssel och träffat flera aktörer som är involverade i processen kring översynen, och vi har tagit del av en icke offentliggjord utvärderingsrapport. Äntligen har ny kommission kunnat tillträda i Bryssel, och Europaparlamentet har värmt upp under hösten. CPS ligger i startblocken för att bevaka och bemöta nya initiativ och ny lagstiftning på betalmarknadsområdet när institutionerna börjar producera förslag. Under hösten har vi träffat tjänstemän…

Ledarskapet på Card Payment Sweden växlar

Ledarskapet på Card Payment Sweden växlar, mot vidare utveckling av kortbaserade betalningar i spåren av digitalisering, förändrade konsumentbeteenden och nationell harmonisering. Hur sammanfattar man 15 år av utveckling på betalningsområdet? Det är en fråga jag har anledning att fundera på nu när jag kliver av mitt uppdrag som vd för Card Payment Sweden och PAN-Nordic Card Association. Från den 1 oktober 2019 har jag formellt lämnat över vd-rollen till min efterträdare Michael Hoffmann. Michael har över 40 års erfarenhet från bankvärlden och kommer senast från en position för…

Kommentar angående nya regler om kundautentisering (RTS SCA)

Bakgrund Den 14 september 2019 införs nya regler om stark kundautentisering inom EU. Reglerna innebär i korthet att det krävs att kunder autentiserar sig med säkra metoder, s.k. stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA) bland annat när de initierar en elektronisk betalnings­transaktion. Europeiska bankmyndigheten (EBA) har framhållit att man under vissa förutsättningar kan acceptera en tidsbegränsad implementeringstid för korttransaktioner inom e-handeln. Detta framgår av ett yttrande som EBA publicerade den 21 juni 2019. Finansinspektionen i Sverige har den 4 september publicerat ett förtydligande om tidsfristerna som gäller för…

Svensk regel om ID-kontroll för vissa korttransaktioner tas bort

 Baserat på ett lokalt åtagande från 1980-talet har Sverige i det lokala regelverket för Visa och Mastercard haft en regel som kräver att butiken skall genomföra ID-kontroll av kunden för transaktioner över 200 kronor som inte verifieras med PIN-kod. Detta som en kontroll för att säkra att transaktionen genomförs av behörig kortinnehavare. Det lokala åtagandet gjordes av ett antal aktörer på den svenska marknaden inklu­sive Svenska Bankföreningen i samverkan med bland annat Finansdepartementet och dåvarande Bankinspektionen. Kortmarknaden har under 2000-talet genomgått en större omvandling. Många trans­aktioner genomfördes tidigare…

Innovativa kortbetalningar gör resandet smidigare i kollektivtrafiken

Enligt januariavtalet mellan S, MP, C och L ska det införas ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige under 2022. Det är ett förslag som vi i Card Payment Sweden välkomnar och som vi med spänning följer utvecklingen av. Harmonisering av kollektivtrafikens biljettsystem runt om i landet är något det har funnits en ambition om länge. Inte minst hos Samtrafiken, Samverkansbolaget inom kollektivtrafikbranschen. Inom Card Payment Sweden har vi bidragit till denna utveckling genom att ta initiativ till samarbetet som kallas Transit Contactless Coordination Group (TCCG)…

Nyhetsbrev Q4 2018: Kortbetalningar är ett globalt koncept

I dagarna är det 20-års jubileum för euron som infördes den 1 januari 1999. Den europeiska valutans bemärkelsedag är en milstolpe för EUs utveckling mot en öppen, multilateral och regelbaserad global ekonomi. Card Payment Sweden är en stark anhängare av en effektiv och jämlik inre betalmarknad – men är också måna om att vår europeiska betalmarknad är kompatibel med den globala marknaden. I december hölls ett Euro-toppmöte med tema ”Towards a stronger international role of the euro”. Kommissionen presenterade där idéer på hur en en enhetlig europeisk betalningsstruktur…

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org