CPS remissvar Förbud mot spel på kredit

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på promemorian om nytt förbud mot spel på kredit (Fi2024/00442). Det kommer vara en utmaning för de spelombud (exempelvis dagligvarubutiker och kiosker) som även säljer andra varor än spel att behöva hantera olika branschkoder (så kallade MCC koder) för att separera köp av spel och lotter från övriga produkter. Det kan krävas separata eller speciellt konfigurerade kortterminaler ifall kortterminalen inte kan hantera olika MCC koder parallellt. Vi tror att det i många fall kommer att bli svårt att praktiskt och tekniskt…

En ny funktion för krishantering allvarliga driftstörningar

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på Promemorian ”En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur” (Fi2024/00185) Card Payment Sweden uppskattar att vi erbjudits möjlighet att kommentera förslaget men har inga synpunkter på det framsända förslaget utöver att vi är positiva till att ansvaret tydliggörs vid en krissituation. Finn vårt svar på nedanstående länk. CPS remissvar som PDF Card Payment SwedenDaniel Petersson, dp@pan-nordic.org Michael HoffmannVD

Card Payment Sweden nyhetsbrev Q1 2024

Det återstår endast en månad innan Europaparlamentets ledamöter börjar sina kampanjer inför EU-valet i början av juni. Inför de slutliga parlamentssammanträden under den sista veckan i april har EU-lagstiftarna arbetat febrilt för att slutföra flera nyckelfrågor som påverkar betalningsområdet. Arbetet med regleringen av omedelbara betalningar och cybermotståndskraft har avslutats. Diskussionerna fortsätter om PSR/PSD3 och Digital euro, men det slutliga avtalet kommer att ske under nästa mandatperiod. Dessutom har kommissionen publicerat en viktig studie om Interchange-avgiftsregleringen.   Läs hela nyhetsbrev som PDF

Card Payment Sweden Newsletter Q1 2024

Only one month remains before Members of the European Parliament begin campaigning for the EU elections. Ahead of the final Parliament Plenary in the last week of April, EU legislators have been racing to finalise several key files impacting payments. Work on the Instant Payments regulation and the Cyber Resilience Act has been wrapped up. Discussions continue on the PSR/PSD3 and Digital euro but final agreement will happen under the next mandate. In addition, the Commission published an important study which into the Interchange Fee Regulation. Read newsletter…

Card Payment Swedens nyhetsbrev Q4 2023

Många processer inom betalningsområdet är på väg mot mål – trots motstånd när Belgien tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd från årsskiftet Den innevarande EU-mandatperioden närmar sig sitt slut. Med endast några månader kvar till EU-valet 2024, har lagstiftarna lyckats slutföra arbetet kring flera nyckelfrågor som handlar om kortbetalningar. Under november nåddes enighet under trilogmöte (trilogue) om förordningen kring omedelbara betalningar och lagen om cybermotståndskraft. Samtidigt pågår arbetet med PSR och PSD3, samt den digitala euron, med mål om att slutföra parlamentets ståndpunkt före valet. Vissa ledamöter pekar…

Card Payment Sweden Newsletter Q4/23

As the final full year of this EU institutional mandate draws to a close, with only a few months left before the elections in 2024, EU legislators have managed to complete work on key files of relevance to card payments. Agreements in trilogues were found in November on the Instant Payments Regulation and the Cyber Resilience Act. Meanwhile, work on the PSR and PSD3, as well as the digital euro, is ongoing with the objective of finalising the Parliament’s position before the elections. Read the full newsletter as…

CPS remissvar Staten och betalningarna (SOU 2023:16)

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på Betalningsutredningen, Staten och betalningarna (SOU 2023:16). Med anledning av att CPS inte ingick på listan över inviterade remissinstanser finns inte vårt svar publicerat bland övriga på regeringens hemsida trots att vi aktivt varit en del av arbetet och refereras till i utredningen.  Finn vårt svar på nedanstående länk. PDF remissvar-Staten-och-betalningarna-SOU-2023:16 Card Payment SwedenDaniel Petersson, dp@pan-nordic.org Michael HoffmannVD

Card Payment Sweden Newsletter Q3/23

With the European institutions shut in August, the summer saw few developments on payments policy. Since the September rentrée, there have been a number of appointments in the Parliament on the last key payments files of this Commission’s term. At the same time, various industry stakeholders have now published their positions on the Payment Services legislative package. Prior to the summer break, the Parliament and Council adopted their preliminary negotiating positions for the Cyber Resilience Act. Meanwhile, the digital euro file progresses. The Spanish Presidency of the Council…

Card Payment Sweden Newsletter Q2/23

The 28th June was a significant day for payments services regulation in the EU. As the Commission races against the clock to publish new legislative proposals to be adopted before the European elections next year, two major packages on Financial data access and payments and on the Single Currency, providing a framework for a Digital euro, were published. On the same day, the Parliament finalised its position on the Instant Payments Regulation, opening the way for final negotiations with the Council. Meanwhile, the European Payments Initiative has reframed…

Kortbetalningar är en välfungerande betalform – varför ifrågasätta konsumenternas val?

Ryktet om kontanternas ”död” är en överdrift. Men det är inte utan orsak som både handlare och konsumenter föredrar kortbetalningar. Därför har Betalningsutredningen rätt i att statens roll i första hand bör vara att hjälpa fler att komma in i den digitala betalningsmarknaden, inte att göra det lättare att hålla fast vid ett dyrare och mer opraktiskt betalningssätt. Betalningsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande, en gedigen rapport på 891 sidor, med titeln Staten och betalningarna (SOU 2023:16). Läs nyhetsbrevet här:  Card Payment Swedens nyhetsbrev april 2023

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org