CPS remissvar Staten och betalningarna (SOU 2023:16)

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på Betalningsutredningen, Staten och betalningarna (SOU 2023:16).

Med anledning av att CPS inte ingick på listan över inviterade remissinstanser finns inte vårt svar publicerat bland övriga på regeringens hemsida trots att vi aktivt varit en del av arbetet och refereras till i utredningen. 

Finn vårt svar på nedanstående länk.

PDF remissvar-Staten-och-betalningarna-SOU-2023:16

Card Payment Sweden
Daniel Petersson, dp@pan-nordic.org

Michael Hoffmann
VD

 

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org