CPS remissvar Förbud mot spel på kredit

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på promemorian om nytt förbud mot spel på kredit (Fi2024/00442). Det kommer vara en utmaning för de spelombud (exempelvis dagligvarubutiker och kiosker) som även säljer andra varor än spel att behöva hantera olika branschkoder (så kallade MCC koder) för att separera köp av spel och lotter från övriga produkter. Det kan krävas separata eller speciellt konfigurerade kortterminaler ifall kortterminalen inte kan hantera olika MCC koder parallellt. Vi tror att det i många fall kommer att bli svårt att praktiskt och tekniskt…

En ny funktion för krishantering allvarliga driftstörningar

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på Promemorian ”En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur” (Fi2024/00185) Card Payment Sweden uppskattar att vi erbjudits möjlighet att kommentera förslaget men har inga synpunkter på det framsända förslaget utöver att vi är positiva till att ansvaret tydliggörs vid en krissituation. Finn vårt svar på nedanstående länk. CPS remissvar som PDF Card Payment SwedenDaniel Petersson, dp@pan-nordic.org Michael HoffmannVD

CPS remissvar Staten och betalningarna (SOU 2023:16)

Card Payment Sweden har lämnat följande remissvar på Betalningsutredningen, Staten och betalningarna (SOU 2023:16). Med anledning av att CPS inte ingick på listan över inviterade remissinstanser finns inte vårt svar publicerat bland övriga på regeringens hemsida trots att vi aktivt varit en del av arbetet och refereras till i utredningen.  Finn vårt svar på nedanstående länk. PDF remissvar-Staten-och-betalningarna-SOU-2023:16 Card Payment SwedenDaniel Petersson, dp@pan-nordic.org Michael HoffmannVD

Kortbetalningar är en välfungerande betalform – varför ifrågasätta konsumenternas val?

Ryktet om kontanternas ”död” är en överdrift. Men det är inte utan orsak som både handlare och konsumenter föredrar kortbetalningar. Därför har Betalningsutredningen rätt i att statens roll i första hand bör vara att hjälpa fler att komma in i den digitala betalningsmarknaden, inte att göra det lättare att hålla fast vid ett dyrare och mer opraktiskt betalningssätt. Betalningsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande, en gedigen rapport på 891 sidor, med titeln Staten och betalningarna (SOU 2023:16). Läs nyhetsbrevet här:  Card Payment Swedens nyhetsbrev april 2023

Position paper (Updated): Statement on the Proposal for an EU Regulation as regards instant credit transfers in euro 2022/0341(COD)

POSITION PAPER (UPDATED): Card Payment Sweden Statement on the Proposal for an EU Regulation as regards instant credit transfers in euro 2022/0341(COD) Read as PDF CPS acknowledges the European Commission proposal for a regulation on instant payments in euros published on 26 October 2022. The uptake of instant payments could enable more competition in the area of payments for consumers and merchants where today established payment solutions exist for certain transactions like payments for online or physical shopping and peer-to-peer (P2P) payments. For consumers in particular, the choice…

Proposal EU Regulation on Cyber Resilience Act

POSITION PAPER: Card Payment Sweden Statement on the Proposal for an EU Regulation on Cyber Resilience Act – (horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020) Read the statement as PDF   CPS acknowledges the European Commission proposal for a regulation on Cybersecurity requirements  for products with digital elements published on 15 September 2022. While CPS supports the Commission’s efforts to enhance cyber security and target vulnerabilities, we strongly believe the requirements should be better aligned with global established security standards and processes…

Proposal EU Regulation on instant credit transfers

POSITION PAPER: Card Payment Sweden Statement on the Proposal for an EU Regulation as regards instant credit transfers in euro 2022/0341(COD) Read the statement as PDF   CPS acknowledges the European Commission proposal for a regulation on instant payments in euros published on 26 October 2022. The uptake of instant payments could enable more competition in the area of payments for consumers and merchants where today established payment solutions exist for certain transactions like payments for online or physical shopping and peer-to-peer (P2P) payments. For consumers in particular,…

Det ska vara smidigt att betala för snabbladdning av elbilen i hela Europa – det är också en del av den fria rörligheten

Vi får aldrig glömma bort den idé som Europasamarbetet vilar på, att fri rörlighet och utbyte mellan länder skapar förutsättningar för fred och ekonomisk utveckling. Även möjligheterna att använda olika betalningsformer har betydelse för att förverkliga visionen om ett fredligt och blomstrande Europa. Det märks kanske nu mer än någonsin. Betalningsmöjligheter ger frihet Också när det gäller betalningsfrågor präglas nyhetsflödet av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. EU har infört kännbara ekonomiska sanktioner mot Ryssland och mot individer med kopplingar till Putin-regimen. Ett antal ryska och belarusiska banker har blivit…

CPS comments on: Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)

CPS welcomes the overall ambition of the European Commission proposal for an Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) to expand a cross-border, consumer-friendly EV (electric vehicles) charging infrastructure in the European Union. While AFIR aims to simplify payments at charging stations, CPS has identified important issues with regards to payments that should be further clarified. CPS believes that to ensure a successful rollout of EV charging infrastructure, the market should be as open as possible. The Issue Articles 5 and 7 of the Commission’s proposal mandates specific payment technologies…

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org