Hur ser den svenska kortmarknaden ut?

I Sverige används kort som betalningsmedel i mycket större utsträckning än i övriga Europa. Svenskarna gör flest korttransaktioner i EU; 319 korttransaktioner om året per capita. Det kan jämföras med t.ex. 49 korttransaktioner i Tyskland och 43 transaktioner i Italien (EU-snittet är 116 korttransaktioner per person och år, enligt 2016 års statistik, Europeiska Centralbanken.

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2017.en.html#IDofChapter3_2_2).

Ca 90 % av svenskar i alla åldersgrupper uppger att de använt betalkort den senaste månaden (Svenska folkets betalningsvanor, Riksbanken 2018):

https://www.riksbank.se/sv/statistik/statistik-over-betalningar-sedlar-och-mynt/betalningsvanor/

Introduktionen av mobiltjänsten Swish för överföringar mellan bankkonton via mobilnummer har blivit en stor framgång i Sverige  och används främst för överföringar mellan privatpersoner. Swish och andra mobila betalningar används fortfarande i mycket begränsad omfattning vid köp i fysisk butik.(Svenska folkets betalningsvanor, Riksbanken 2018).

Svenskar föredrar kortbetalningar framför andra betalningsmedel vid köp på internet. Nio av tio svenskar köper årligen varor eller tjänster via internet som levererats via posten och åtta av tio svenskar köper digitala tjänster eller varor som levererats via internet (länk till Svenskarna och Internet, 2017).

Svenska kortutgivare och kortinlösare har arbetat långsiktigt och investerar kraftfullt löpande  i utvecklandet av säker och effektiv infrastruktur för att underlätta kortbetalningar och fortsatt ytterligare öka förtroendet för betalningsmetoden. Kortinfrastrukturen är en förutsättning för att kortbetalningar ska kunna göras på ett säkert och affärsmässigt sätt, och för teknisk utveckling som för med sig nya lösningar och nya handelsplatser.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org