Hur ser den svenska kortmarknaden ut?

I Sverige används kort som betalningsmedel i mycket större utsträckning än i övriga Europa. Svenskarna gör flest korttransaktioner i EU; 319 korttransaktioner om året per capita. Det kan jämföras med t.ex. 49 korttransaktioner i Tyskland och 43 transaktioner i Italien (EU-snittet är 116 korttransaktioner per person och år, enligt 2016 års statistik, Europeiska Centralbanken.

Ca 90 % av svenskar i alla åldersgrupper uppger att de använt betalkort den senaste månaden (Svenska folkets betalningsvanor, Riksbanken 2022):

https://www.riksbank.se/sv/statistik/statistik-over-betalningar-sedlar-och-mynt/betalningsvanor/

Introduktionen av mobiltjänsten Swish för överföringar mellan bankkonton via mobilnummer har blivit en stor framgång i Sverige  och används främst för överföringar mellan privatpersoner. Även  om volymerna fortfarande är ganska små så uppger ca 80% att de använt Swish för att göra en betalning den senaste månaden enligt Riksbankens rapport om Svenska folkets betalningsvanor, 2022.

Svenskar föredrar kortbetalningar framför andra betalningsmedel vid köp på internet. 85 procent av befolkningen har e-handlat det senaste året. Sett till internetanvändare är motsvarande siffra 90 procent (Svenskarna och Internet, 2022).

Svenska kortutgivare och kortinlösare har arbetat långsiktigt och investerar kraftfullt löpande  i utvecklandet av säker och effektiv infrastruktur för att underlätta kortbetalningar och fortsatt ytterligare öka förtroendet för betalningsmetoden. Kortinfrastrukturen är en förutsättning för att kortbetalningar ska kunna göras på ett säkert och affärsmässigt sätt, och för teknisk utveckling som för med sig nya lösningar och nya handelsplatser.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org