Nyhetsbrev: CPS agerar för att stödja betalningsaktörerna med information och samordning

Världen har drabbats av en pandemi, något ofattbart som påverkar allt och alla. Så även betalmarknadsfrågorna. CPS agerar för att stödja betalningsaktörerna med information och samordning kring det som sker, samtidigt som vi också stödjer EU-kommissionens pågående och nya processer.

Vi följer alla just nu hur länder och samhällen kraftsamlar för att skydda sig mot Covid-19-epidemins framfart över världen. En process vars konsekvenser är enormt svåra att överblicka. Den kommer säkerligen medföra även bestående förändringar, men just nu fokuserar vi alla mest på hur vi ska hantera de mer kortsiktiga utmaningarna.

En konkret förändring på betalmarknaden är att gränsen för kravet på PIN-kod vid kontaktlösa betalningar kommer att höjas från 200 kr till 400 kr från 17 april.

CPS formar denna vecka en task force för att samordna och informera om de förändringar som kommer från lagstiftar- och myndighetshåll eller som enskilda branschaktörer ser eller tar initiativ till, med anledning av behovet att skydda samhället mot virusspridningens konsekvenser.

Såklart påverkas även EU-kommissionens arbete med initiativ som pågick före Covid-19-krisen. Tjänstemännen arbetar hemifrån och kommissionen kommer ha mycket stort fokus på åtgärder med anledning av Covid-19 under hela april.

Tidigare i mars publicerade EU-kommissionen en utvärdering av IFR (Interchange Fee Regulation) som gäller harmonisering av mellanbanksavgifter som infördes stegvis under 2015 och 2016. Utvärderingen hade läckt ut långt i förväg men med den officiella publiceringen kom också ett avsnitt med rapportförfattarnas (en grupp analytiker från EY och Copenhagen Economics) rekommendationer. De förordar i stora drag att behålla regleringen som den är, men samtidigt noga följa den framtida utvecklingen av avgifterna som de globala nätverken (dvs Visa och Mastercard) tar ut av bankerna – något som inte är reglerat idag.

EU-kommissionen ska i juni tillhandahålla en rapport med sin syn på utfallet av regleringarna och den tidsplanen är ännu intakt. Då har de även möjlighet att föreslå förändringar i lagstiftningen. Den publicerade utvärderingen har minskat sannolikheten för att det kommer några förslag på revideringar av lagstiftningen, men något besked från kommissionen har inte kommit på den punkten. Värt att notera är också att den genomförda analysen i huvudsak baserar sig på data från 2017. Med tanke på att reglerna var fullt implementerade först juni 2016 betyder det att observationstiden varit mycket kort. Även på andra sätt är data mycket ofullständiga varför vi och många andra uppmuntrar kommissionen att utvärdera ytterligare innan den överväger förändringar i den ännu relativt nya lagstiftningen.

Vidare har EU-kommissionens arbete med att implementera nya regler och system för att motarbeta gränsöverskridande momsbedrägerier inletts. Sverige var ett av länderna som motsatte sig reglerna utifrån att de riskerar skapa mer byråkrati än nytta, när betalsystemleverantörerna ska skicka in transaktionsdata. CPS delar den farhågan, dels eftersom det avser hantering av känslig persondata, dels eftersom datan kommer vara svår att strukturera och tillhandahålla på ett sätt som skulle underlätta myndigheternas hantering i nästa steg. Vi kommer att följa och bidra till implementeringsarbetet för att i bästa möjliga mån få ett system på plats som gynnar bedrägeribekämpningen utan att bidra till onödig, kostnadsdrivande rapportering och/eller rapportering av data med bristande kvalitet.

Det kan också noteras att det under en tid pågått pan-europeiska diskussioner inom bankbranschen för att utreda idén att lansera ett europeiskt kortnätverk som skulle ta upp konkurrensen med de globala kortnätverken. Såväl centralbanker som affärsbanker är involverade i diskussionerna, dock inga svenska eller nordiska banker. Ett beslut om att påbörja ett sådant arbete, eller inte, har dock skjutits tre månader framåt, till juni, till följd av covid-19-krisen. CPS fortsätter att bevaka denna utveckling.

Med förhoppning om att vi alla klarar oss genom pandemin på bästa möjliga sätt och att hanteringen i förlängningen också kan bygga vårt samhälle starkare, trots de vedermödor som ligger framför oss.

Michael Hoffmann,

Vd Card Payment Sweden

+46 40 25 07 78

mho@pan-nordic.org

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org