Betalningar i samhället

Utbudet av elektroniska kortbetalningar har många fördelar som betalningsmedel. Att använda kort är:

Tryggt:

Säkerheten runt en kortbetalning är mycket hög och begränsar risken för att utsättas för bedrägerier, kapningar eller liknande brottslighet. Ett kort som tappas bort eller blir stulet kan snabbt spärras. En handlare som accepterar kort är garanterad betalning och tar inte kreditrisken.

Kostnadseffektivt:

Kortbetalningar är enligt Riksbanken samhällsekonomiskt mer effektiva än t.ex. kontantbetalningar. Ett kort ersätter behovet för företag att administrera fakturor och kontanthantering och sänker de administrativa kostnaderna.

Enkelt:

Kort är som betalningsmedel ofta globalt accepterat, tillgängligt och dessutom tidsbesparande.

Ger mervärde:

Till kort är ofta olika sorters kundlojalitetsprogram knutna, och reseförsäkringar ingår i vissa kort. Med kort kan konsumenten ha omedelbar tillgång till ett globalt gångbart betalningsmedel. Kort kan även innebära kreditmöjligheter.

Innebär fördelar för samhället:

Korttransaktioner är spårbara vilket minskar risken för skattebrott, penningtvätt och underminerar den svarta ekonomin. Dessutom minskar behovet av manuell hantering av kontanter vilket reducerar risk för rån och behov av transporter, och samtidigt förbättras säkerheten för personal i handeln och klimatpåverkan minskar.

Ger bättre konsumentskydd:

Konsumenter som beställer en vara som inte levererats eller vars kort missbrukas har reklamationsrätt hos sin kortutgivare om köpet betalats med betalkort och kan få ersättning.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org