På vilket sätt är kortbetalningar bra för samhället?

  • Handlare: en kortbetalning är en garanterad betalning utan kreditrisk. Minskad manuell hantering av kontanter ökar säkerheten för personalen i den fysiska handeln och medför lägre administrationskostnad.
  • Konsumenter: en kortbetalning ger konsumenten omedelbar tillgång till ett smidigt betalningsmedel och ett kort som blir stulet eller tappas bort kan snabbt spärras. Kortbetalningar är dessutom användarvänliga och oftast globalt gångbara. En kortbetalning ger högre konsumentskydd i form av reklamationsrätt – levereras inte varan kan köpet reklameras och ersättning ges av kortutgivaren.
  • Samhället i stort: Kortbetalningar är spårbara och innebär en minskad risk för skattebrott och penningtvätt, och därmed kan kortbetalningar också bidra till att minska möjligheterna för den svarta ekonomins användning av betalsystem. När hanteringen av kontanter minskar reduceras också risken för rån och behovet av transporter vilket leder till minskade klimatutsläpp.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org