Hur ser svenskarnas betalningsvanor ut idag?

  • Mer än 90 % av alla butiksköp och e-handelsköp över 100 kr är kortbetalningar idag.
  • Det finns över 15 miljoner kort utgivna på den svenska marknaden.
  • 95 % av svenskarna använder kort ett par gånger i veckan eller oftare. (Sverige Betalar, 2016).
  • 9 av 10 svenskar har under 2017 köpt varor eller tjänster via internet som levererats via posten och åtta av tio svenskar har under 2017 köpt digitala tjänster eller varor som levererats via internet. (”Svenskarna och internet”, 2017)
  • Kortbetalningar är den betalningsmetod som svenska konsumenter har högst förtroende för (89% enligt undersökning ”Sverige Betalar”, 2016). Det är även den betalningsmetod som flest svenskar (42 %) vill använda sig av inom 10 år. (Riksbanken 2018)
  • Efter mars 2023 kommer det inte längre att löna sig för svenska handlare att ta emot kontanter. 2025 räknar hälften av de svenska handlarna med att vara kontantfria (Handelsrådets Forskningsrapport 2018).

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org