Vilka samhällsekonomiska säkerhetsvinster når vi genom att använda kortbaserade betalningar?

  • Studier från Riksbanken har konstaterat att betalningar med kort är mer effektiva för samhällsekonomin än kontantbetalningar.
  • Kortbetalningar är spårbara. Det innebär en minskad risk för skattebrott och penningtvätt, och därmed kan kortbetalningar också bidra till att minska möjligheterna för den svarta ekonomins användning av betalsystem.
  • Behovet av manuell hantering av kontanter minskar. Det reducerar risk för rån och behov av transporter och förbättrar samtidigt säkerheten för personal i handeln och minskar klimatutsläppen.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org