Är kortbetalningar säkra?


Ja, kortbetalningen är säker. Svenska banker har ett system för omfattande kontroll för kortbetalningar och kontaktar kunden direkt om det sker transaktioner som avviker från det ordinarie mönstret. Under själva betalningen genomförs en rad tekniska kontroller för att hålla en hög säkerhetsnivå på kortbetalningen. För användaren av kortet innebär det exempelvis att man identifierar sig med kod eller bank-id. 

Kortbetalningen ger även ett bra konsumentskydd i form av en reklamationsrätt. Om en vara köpt på nätet exempelvis inte levereras till konsumenten kan köpet reklameras och ersättning ges av banken. Hos vissa kortutgivare kan möjligheten att använda kortet begränsas om så önskas, till exempel utanför Sverige eller för köp på internet (e-handel).

Kortbetalningen ger även kortinnehavaren omedelbar tillgång till betalningsmedel och är i de flesta fall globalt gångbara. Konsumenten kan också snabbt spärra ett kort som blir stulet eller tappas bort.

För handeln innebär minskad manuell hantering av kontanter ökad säkerheten genom lägre rånrisk för personal i en butik exempelvis.

En förutsättning för att kortbetalningen ska vara säker är att konsumenten/kortinnehavaren inte delar sin personliga kod eller kortets samtliga uppgifter med tredje part. Om man är osäker på vad en säker kortbetalning görs på bästa sätt ska man kontakta sin bank för information.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org