Vilka är utmaningarna på säkerhetsområdet för kortbetalningarna?

Idag sker det största antalet kortbedrägerier på internet, där kortbedragaren olovligt använder kortuppgifter för att genomföra köp. Kortuppgifterna har i sin tur stulits via dataintrång från någon av de leverantörer som lagrar kortdata. Detta är ett område där bankerna, kortföretagen och myndigheterna arbetar tillsammans för att förbättra säkerheten och göra det svårare att handla olovligt på internet och för att öka säkerheten hos dem som lagrar kortdata.

En annan stor utmaning är de bedrägerier som riktas mot konsumenter på internet, tex. abonnemangsfällor och phising. Den här sortens kriminalitet är inte i grunden specifik för kortbetalningar men vi vill uppmärksamma konsumenter och allmänhet på detta och vill gärna se skärpta regler för denna typ av konsumenterbjudanden.

Abonnemangsfällor är erbjudanden på internet där konsumenten lockas att tacka ja till ett (ofta alltför bra) erbjudande och där kunden utan att vara medveten om det samtidigt tackar ja till att på månatlig basis betala för oönskad produkt eller tjänst genom en stående transaktion via kortbetalning.

Ett annat problem är det som kallas för ”social engineering” (phising/nätfiske), där bedragare manipulerar människor att lämna ut känslig information, tex. över telefon, email eller internet. Bankkunder blir tex. kontaktade av bedragare som utger sig för att ringa från kundens bank, och ber om hemlig information (pin-kod eller liknande). Den informationen kan sedan i kombination med id-uppgifter användas för att komma åt personens betalkort eller konto.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org