Vad gör Card Payment Sweden?

Vårt uppdrag är att verka för säkra, effektiva och användarvänliga kortbetalningar. Det gör vi genom att bland annat stödja och koordinera utveckling av ny teknisk infrastruktur, samarbeta med handels- och konsumentorganisationer och diskutera med politiker och andra beslutsfattare hur kortbetalningarna kan göras ännu mer säkra och effektiva.

2 Kortbaserade betalningar är den bästa betalningsmetoden för samhället, både för konsumenter, företag och handlare. Card Payment Sweden vill bidra till fördelarna med den svenska kortbetalningsmarknaden och säkerställa att marknaden är säker, innovativ och att det råder rättvis konkurrens. Vi följer den svenska och europeiska lagstiftningen noga för att säkerställa att lagstiftningen gynnar en sådan marknadsutveckling.

3 Kortbaserade betalningar är den bästa betalningsmetoden för samhället, både för konsumenter, företag och handlare. Card Payment Sweden vill bidra till fördelarna med den svenska kortbetalningsmarknaden och säkerställa att marknaden är säker, innovativ och att det råder rättvis konkurrens. Vi följer den svenska och europeiska lagstiftningen noga för att säkerställa att lagstiftningen gynnar en sådan marknadsutveckling.

4 Kortbaserade betalningar är den bästa betalningsmetoden för samhället, både för konsumenter, företag och handlare. Card Payment Sweden vill bidra till fördelarna med den svenska kortbetalningsmarknaden och säkerställa att marknaden är säker, innovativ och att det råder rättvis konkurrens. Vi följer den svenska och europeiska lagstiftningen noga för att säkerställa att lagstiftningen gynnar en sådan marknadsutveckling.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org