Hur ser Card Payment Sweden på EUs försök att skapa reglering för lika villkor på den inre betalmarknaden?

Det nya betaltjänstdirektivet ger ett stärkt konsumentskydd och en rättvis konkurrens mellan betaltjänstleverantörer på den inre marknaden. Tidigare har nya betaltjänstaktörer inte reglerats, vilket lett till en obalans på marknaden. Exempelvis har den traditionella banksektorn varit hårt reglerad medan den så kallade fintech-sektorn levt ett fritt liv vid sidan av regelverket, trots att de erbjudit i princip samma betaltjänster till sina kunder. Vår bild är att fintech-företagen inte är små svaga spelare. Bakom dessa står väldigt ofta tunga kapitalinvesterare, minst lika starka som bankerna. Därför behöver reglerna vara lika för banker och fintech-bolag. Det är mycket positivt att fintech-bolag i och med betaltjänstdirektivet omfattas av EU-regelverket i högre utsträckning.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org