Hur arbetar Card Payments Sweden och medlemmarna med säkra betalningar?

Svenska kortinlösare och kortutgivare arbetar långsiktigt och har gjort stora investeringar för att utveckla en teknisk infrastruktur för säkra kortbetalningar. Infrastrukturen bygger på att normalt sett fyra parter involveras i betalningen – kunden/betalaren (kortinnehavaren), kortinlösaren, kortutgivaren och betalningsmottagaren (butiken).

Kortinlösare och kortutgivare arbetar ständigt med att informera sina kunder om vad ett säkert beteende kopplat till kortbetalningar är och vad man som konsument eller handelsaktör bör tänka på för att öka säkerheten. Genom gemensamma kampanjer med andra aktörer, såsom Polisen, bedrivs särskilda informationsinsatser för att minska risken för bedrägerier.

Card Payment Sweden informerar politiker och andra beslutsfattare om hur kortmarknaden fungerar, var de stora riskerna finns och vad man från samhällets sida kan göra för att minska risken för bedrägerier.

Card Payment Sweden
Stortorget 13 B
SE-211 22 Malmö
Sweden

+46 (0) 40 250 778

mail@pan-nordic.org